Paikallisuutiset

Kittilään on tekeillä ilmastosuunnitelma — tavoitteena kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Vuoden 2024 lopussa Kittilässä on tarkoitus ottaa käyttöön ilmastosuunnitelma. Työ suunnitelman tekemiseksi on aloitettu, ja myös kuntalaiset pääsevät osallistumaan.

Kansallinen ilmastotavoite antaa suuntaviittoja Kittilän ilmastosuunnitelman tavoitteille. Kuva: Vera Krok

Kittilään on tekeillä ilmastosuunnitelma, jonka tekoon kuntalaiset ja yrittäjät pääsevät myös osallistumaan. Torstaina 15. helmikuuta yritykset ja matkailualan edustajat sekä kaikki kuntalaiset kutsuttiin keskustelutilaisuuksiin puhumaan aiheesta. Suunnitelman ohjausryhmässä on mukana kunnan johtoryhmän jäseniä, asiantuntijoita sekä eri toimialojen edustajia.

Ilmastosuunnitelman tavoitteena on edistää ilmastotyötä Kittilässä ja saada kaikki sidosryhmät mukaan toimintaan mukaan lukien yrittäjät, kuntalaiset ja matkailijat. Kittilän ympäristötarkastaja Liisa Arpiaisen mukaan tärkein tavoite projektissa on kasvihuonekaasupäästöjen määrän vähentäminen.

– Lähtökohta tässä kaikessa on se, että kasvihuonekaasupäästöjen määrä laskee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Projekti on vasta aluillaan, ja ensimmäisessä vaiheessa ilmastotyölle asetetaan tavoitteet. Tällä hetkellä esitettyjä tavoitteita ovat energiatehokkuuden parantaminen, kestävä matkailu ja -liikkuminen, ilmastoviestintä ja -kasvatus sekä hiilinielujen turvaaminen. Suuntaa antavana mallina toimii kansallinen ilmastotavoite, joka pitää sisällään muun muassa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

– Suomi ei voi päästä kansalliseen ilmastotavoitteeseen, jos kunnat eivät ole mukana tekemässä työtä, projektipäällikkö, Sitowisen Satu Himanen sanoo.

Kittilässä ei ole aiemmin ollut ilmastosuunnitelmaa, vaikka ilmastotyötä on tehty. Aikaisemmin Kittilässä on muun muassa tehty työtä kestävän liikkumisen kehittämisen, kestävän matkailun sekä kiertotalouden parissa yksittäisten toimien ohella, kuten led-valaistukseen siirtyminen.

Suunnitelman teko etenee seuraavaksi lopullisten tavoitteiden sopimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun. Ilmastosuunnitelman on tarkoitus olla valmis ensi syksynä, jonka jälkeen se otetaan toteutukseen. Suunnitelma tehdään valtuustokaudelle, mutta työtä on tarkoitus jatkaa suunnitelman pohjalta pitkäjänteisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Ajatus on se, että tämän suunnitelman pohjalta jokainen uusi valtuusto pystyy tarkastelemaan tavoitteita ja miettimään, mihin suuntaan haluaa lähteä viemään oman valtuustokautensa aikaista ilmastotyötä Kittilässä, Arpiainen kertoo.

Suunnitelman toteutumisen kannalta Himanen kertoo olevan ensiarvoisen tärkeää, että sidosryhmiä saadaan mahdollisimman laajasti mukaan.

– Sitoutumisen on tapahduttava kunnan johdosta ja tehokkainta olisi saada ilmastotyö kuntastrategiaan. Kuntalaisten osallisuus on myös tärkeää, sillä ilman heitä työ jää helposti hyllyyn.

Ilmoita asiavirheestä