Paikallisuutiset

Ilmastotyötä tehdään, mutta liikenne kuormittaa

Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia asukkaista on tyytyväisiä matkailun vaikutuksiin asuinpaikkakunnallaan.

Matkailuyritykset tekevät aktiivisesti tekoja ilmastotyön eteen. Suurimmat ympäristöhaitat aiheutuvat liikenteestä. Kuva: Janne Pussila

Matkailuyritykset tekevät Suomessa aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, todetaan Business Finlandin tuoreessa Kestävän matkailun tila 2022 -raportissa. Tehty työ näkyy erityisesti jätehuollossa ja hankinnoissa sekä lämmitysenergian kulutuksen tarkkailussa.

Jopa 92 prosenttia raportin osana teetetyn kyselyn vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä matkailun vaikutuksiin omalla asuinpaikkakunnallaan. Vaikutusmahdollisuudet koettiin suhteessa vähäisemmiksi, sillä vain puolet vastaajista oli tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa matkailun kehittämiseen.

– Matkailualalla on suuri kädenjälkipotentiaali edistää kestävää kehitystä. Kädenjäljellä tarkoitetaan positiivisia vaikutuksia, joita organisaatio saa aikaan palveluidensa ja tuotteidensa kautta. Kädenjäljestä hyötyvät asiakkaat ja laajemmin koko yhteiskunta. Tämä näkyy hyvässä tuloksessa, jossa asukkaat ovat tyytyväisiä matkailun vaikutuksiin kotiseudullaan. Vielä kun saisi parannettua paikallisten yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia, kertoo Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Matkailualan ympäristöystävällisyyden murheenkryyni on tuttu, eli itse matkustaminen.

Suurimmat ympäristöhaitat syntyvät liikenteestä, joka aiheuttaa keskimäärin 75 prosenttia matkailuun liittyvistä päästöistä ja tästä 40 prosenttia syntyy lennoista

Suomen syrjäinen sijainti nostaa lentomatkailun päästöjä verrattuna EU:n keskiarvoon. Suomessa junamatkojen osuus kaikesta matkustamisesta on 11 prosenttia.

– Panostamalla raideliikenteen kehittämiseen saataisiin vaihtoehtoja lentämiselle sekä parannettaisiin mahdollisuuksia saapua Suomeen ja matkustaa Suomen sisällä vähähiilisesti, mutta kohtuullisessa ajassa. Vähähiilisten ja vastuullisten liikkumismuotojen ja saavutettavuuden kehittyminen myös lisäisi matkailun hyväksyttävyyttä, kertoo Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Raportissa todetaan myös, että yksi erityistä kehittämistä vaativa sarka on matkailun moninaisuuden huomioiminen. Liikuntarajoitteisten tai esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien matkailijoiden tarpeiden huomioiminen vaatii konkreettisia tekoja ja enemmän tietoisuutta.

Ilmoita asiavirheestä