Paikallisuutiset

Lukuisten maanteiden nopeusrajoitukset alenevat ensi viikon aikana.

Talvinopeusrajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla — satasen rajoitus jää Kittilässä kahdelle osuudelle

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2023–2024 otetaan käyttöön koko maassa viikolla 43. Merkit vaihdetaan perjantaihin 27. lokakuuta mennessä.

Lapissa ei tule juurikaan muutoksia aikaisempiin talvinopeusrajoituksiin. Kittilässä kantatiellä 79 Sirkasta pohjoiseen ja kirkonkylästä etelään on tuttuun tapaan käytössä niin sanottu talvisatanen. Esimerkiksi kirkonkylältä Ylläksen ja Levin suuntaan rajoitus laskee satasesta kahdeksaankymppiin. Lapissa talvisatasia jää yhteensä noin 710 kilometriä.

Kemi-Tornio-moottoritien suurin sallittu nopeusrajoitus 120 kilometriä tunnissa alennetaan 100 kilometriin tunnissa. Kemin kohdan moottoritien nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa on voimassa myös talvikautena.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kesänopeusrajoituksiin siirrytään takaisin huhtikuun aikana.

Tutkimusten mukaan henkilövahinko-onnettomuudet, liikenteen melu, päällysteen kuluminen ja pakokaasupäästöt vähenevät talvi- sekä pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä.

Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 prosenttia henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ja 29 prosenttia liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta.

Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi.

Ilmoita asiavirheestä